ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα όπως η λιθίαση ουροποιητικού, υπερτροφία προστάτη, στυτική δυσλειτουργία, ακράτεια, αλλά και πλαστική έξω γεννητικών οργάνων.

Χρησιμοποιούμε ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ μέθοδο αποκατάστασης και τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα φαρμακευτικής θεραπείας.

Το κέντρο παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες στα πιο σύγχρονα μηχανήματα, συμβουλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εξατομικευμένες για κάθε περίπτωση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Το ιατρείο μας, εκτός από τις κλασικές ουρολογικές εξετάσεις και συνταγογραφήσεις, παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

 • ΒΙΟΨΙΕΣ

 • ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ

 • ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Το ιατρείο μας είναι εξειδικευμένο στην προσθετική ουρολογία, επανορθωτική ουρολογία και ακράτεια ούρων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης:

 • Χειρουργική θεραπεία και αποκατάσταση στυτικής δυσλειτουργίας. Επεμβάσεις venous leakage και απολίνωσης και venous striping σε φλεβική διαφυγή, τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων – implants . Τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούμε είναι των εταιριών AMS και COLOPLAST όλων των ειδών.
 • Επανωρθωτικά χειρουργεία για Νόσο Peyronie και δυσμορφίες πέους με χρήση graft, συγγενή κάμψη πέους.
 • Επανορθωτικά χειρουργεία για στενώματα ουρήθρας με μοσχεύματα ή και με endostent.
 • Χειρουργική αποκατάσταση της ακράτειας ούρων σε άνδρες – male sling, ρυθμιζόμενα ή μην ρυθμιζόμενα, τεχνητός σφιγκτήρας AMS 800. Stress incontinence σε γυναίκες με η χωρίς κυστεοκήλες ή ορθοκήλες με sling και πλέγματα ή με τεχνητό σφιγκτήρα. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι της εταιρίας AMS – miniarc, monarc, apogee, perigee, anterior & posterior elevate.
 • Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι επεμβάσεις μιας ημέρας – day clinic surgery, με ελάχιστες επιπλοκές ( λιγότερο του 2% ) και χαμηλό κόστος για την κλινική. Τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων κυμαίνονται στο 95% έως το 100% με το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από την επέμβαση (satisfaction rate), να φτάνει μεταξύ 95% και 98%.
 • Φαλλοπλαστική – επιμήκυνση και πάχυνση πέους με χειρουργικό τρόπο. Με λίπος, ή με graft από το γλουτό.
Copyright © 2021 - Χρήστος Ζαχαριάδης | ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ